“බවුසර් රියදුරන්ගේ වර්ජනයක්, නැවතත් තෙල් හිඟයක්?” පැතිර යන කතාවේ ඇත්ත නැත්ත මෙන්න!

සමාජජාලා වෙඩ් අඩවි ප්‍රධාන කර ගනිමින් සමාජයේ පැතිර යන කටකතාවකින් පැවසෙන්නේ නැවතත් රටේ තෙල් හිඟයක් හට ගෙන ඇති බවටයි. ඉන්ධන බෙදාහරින පෞද්ගලික බවුසර් රථ හිමියන්ගේ වර්ජනයක්‌ මීට හේතුවී තිබෙන බවටයි එම පැතිර යන පුවතින් පැවසෙන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මෙලෙසින් තෙල් හිඟයක්‌ ඇති බවට පැතිර යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්‌ථාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ නීල් ජයසේකර නිවේදනයක්‌ නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරනවා.

එම නිවේදනය පහතින්,

“ඉන්ධන බෙදාහරින පෞද්ගලික බවුසර් රථ හිමියන්ගේ වර්ජනයක්‌ හේතුවෙන් ඉන්ධන බෙදාහැරීමට බාධා පැමිණිය හැකි බවට විවිධ කට කතා පැතිරෙමින් පවතී. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්‌ථාව ලෙස අප අවධාරණය කරන්නේ එවැනි බාධාවක්‌ කිසිම අයුරකින් ඇති නොවන බවයි. දැනටමත් ඉන්ධන බෙදාහැරීම සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරෙන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්‌ථාව මහජනතාව දැනුවත් කර සිටී. එබැවින් අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරැවටෙන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්‌ථාව තවදුරටත් මෙවැනි ප්‍රචාර සිදුකරන පාර්ශ්වයන්ට විරුද්ධව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *