තෙවරප්පෙරුම පිටුපස අලියෙක් පන්නලා වුන වැඩේ මෙන්න…

දිඹුලාගල – නව මිල්ලාන – ඉද්ද පිච්ච වැව අසන්නයේ වෙඩි වැදිමෙන් තුවාල වි සිටි වන අලියෙකුට ප්‍රතිකාර කිරිමට ගිය අවස්ථාවේ දී එම අලියා වන ජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තේවරප්පෙරුම මහතාට පහර දිමට පැමින තිබේ.

මිටර් 100ක් පමණ එම වන අලියා අමාත්‍යවරයා සහ ප්‍රතිකාර කිරිමට ගිය පිරිස පැන්නු බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පැවසීය.

ඉන් පසු අමාත්‍යවරයා එම සුදු ඇදුම් ඉවත් කර වන ජිවී නිලධාරින්ට අයත් ඇදුමක් ඇඳ ගනිමින් නැවතත් එම වන අලියාට ප්‍රතිකාර කිරිමට ගොස් තිබේ.

වෙහෙරගල වන ජිවී නිලධාරින් සහ වෛද්‍යවරු මෙ වන විට එම වෙඩි වැදි සිටි අලියාට අවශ්‍ය ප්‍රතිකර සිදු කරණු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *