දේව ප්‍රතිමාවට පිටුපසින් ඊළාම් සිතියමකුත් රැගෙන යයි..! යාපනයේ උත්සවයකදී සිදු කළ දේ..!

යාපනය ආනෙයිකොට්ටෙයි පත්තිනි අම්මාන් කෝවිලේ වාර්ෂික කුම්බාභිෂේක උත්සවය වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබූ දේව මෙහෙයක් වෙනුවෙන් දේව ප්‍රතිමාව රැගෙන එන පෙරහැරේදී එල්.ටී.ටී.ඊ. ඊළාම් සිතියම බවට සැක කෙරෙන පෝස්ටරයක් රැගෙන යාම පිළිබඳව මාණිප්පායි පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරුක් මත පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මාණිප්පායි ආනෙයිකොට්ටෙයි ප්‍රදේශයේ පැවති මෙම පෙරහැරේ රැගෙන ගිය දේව ප්‍රතිමාවට පිටුපසින් අදාළ කොටි ඊ්ළාම් සිතියම බවට සැක කළ හැකි පෝස්ටරයක් කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් ගෙන යන ආකාරය දැක්වෙනවා.ඒ අනුව අදාළ සිතියම සහිත පෝස්ටරය රැගෙන ගිය පුද්ගලයා සොයා මාණිප්පායි පොලිසිය විසින් විශේෂ පරීක්ෂණයක්ද ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *