‘ලොලිපොප්’ උරන ගීත කැලෑ පත්තර මල්ලිලාට මධුගෙන් කනේ පහරක්…

ගායන ශිල්පී මධුමාධව අරවින්ද විසින් නවගම ගීත වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලය වෙත මුදා හැර ඇත.

දැනට මෙරට රැල්ලක් සේ පැතිර යන ලිංගිකත්වය උද්දීපනය කරන ගීත වීඩියෝවන්ට අභියෝග කරමින් ඔහු විසින් මෙම ගීත වීඩියෝව නිර්මානය කර ඇත.

ගීතය නම් කර ඇත්තේ ‘වෙන්කලෙ ඔයාව’ ලෙසයි.

වීඩියෝව මෙතනින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *