සඳිනි බයික් අරගෙන ගාල්ලේ ඈවිත් කරපු හොට් ෆොටෝ ෂූට් එක මෙන්න…

සඳිනි බයික් අරගෙන ගාල්ලේ ඈවිත් කරපු හොට් ෆොටෝ ෂූට් එක මෙන්න සඳිනි කීවම ඉතින් නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්නෙ නේද ගොඩක් දෙනා දන්නව සඳිනි කීව ගමන් එයා කවුද කොහෙද ඉන්නෙ මොනා කරන කෙනෙක්ද කියල නොදන්න අය ඉන්නවනම් සඳිනි කියන්නෙ හිටී ගමන් අමුතු තාලෙට ෆොටෝශූට් කරන කෙනෙක් ඉතින් මේ ලගදි දවසක සඳිනිට ස්කූටර් එකක් හම්බෙල අමුතු වැඩක් කරන්න හිතපු සඳිනි ස්කූටර් එක අරගෙන ගාලු ගිහින් ඊට පස්සෙ හොද ෆොටෝ ශූට් එකක් කරල ඒක සමජජාල මද්‍යට එකතු කරල ඉතින් ඒ ගැන බොහෝ දෙනා විවිද මත පළ කරලත් තිබුන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *