තවත් කැබිනට් සංශෝධනයක් ලඟ ලඟම – තටු කැපෙන ඇමතිවරු මෙන්න!

තවත් කැබිනට් සංශෝධනයක් ඉදිරියේදි සිදුවීමට නියමිතව තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර කිහිපයක් සංශෝධනය කෙරෙනු ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

මෙම සංශෝධනයෙන් ඛනිජ තෙල්, බුද්ධ ශාසන ඇතුළු අමාත්‍ය ධූර කිහිපයක් මෙම සංශෝධනවලදී වෙනස් කෙරෙනු ඇති බව සදහන්.

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සිය අමාත්‍යාංශවල කටයුතු නිසි පරිදි ක්‍රියාවට නැංවීමට නොහැකි වු සහ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ඒකමතිකව ගත් තීරණ අනුව කටයුතු නොකLa අමාත්‍ය ධූර කිහිපයක් මේ අනුව සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.

ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා මේ පිළිබඳව පූර්ණ එකඟතාවකින් සිටින බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අයත් අමාත්‍ය ධූර කිහිපයක්ද සංශෝධනය කෙරෙනු ඇති බවත් එම ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *