මත්තල ඈවරයි.. ඉන්දීය මුදලාලිලා ගුවන් තොටේ දේපල තක්සේ්රුවේ..

මත්තල ගුවන් තොටුපල වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඉන්දීය ආයෝජකයාගේ නියෝජත පිරිසක් අද පෙරවරුව් මත්තල ගුවන් තොටුපලේ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවක නිරත වී ඇත.

ගුවන් තොටුපල සතු දේපල සහ භූමි ප‍්‍රමාණය එහිදී නිරීක්‍ෂණය කර ඇතැයි එහි ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

ඉන්දීය සමාගවක් වෙත මත්තල ගුවන් තොටුපල ලබා දීම මේ වසර නිම වන්නට පෙර සිදු වනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

විදෙස් සමාගමට ගුවන් තොටුපල ලබා දෙන බව ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රධානීන් මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *