මිස් ඉතාලියා රූ රැජින කිරුළ හිමිකරගත් ලංකාවේ සුරූපිණිය….

ඉතාලියේ පාදුවා නගරයේ ජීවත්වන ලාංකික තරුණියක් එරට මිස් ඉතාලියා තරගාවලියට සමගාමීව පැවැති මිස් වෙනෙතෝ පළාත් තරගාවලියේ පළමු ස්ථානය දිනාගෙන ඇත. ඉතාලි ජාතික තරුණියන් 28 දෙනෙකු අබිබවා මෙම කිරුළ හිමි කරගෙන ඇත්තේ පාදුවා නගරයේ තම මාපියන් සමග ජීවත් වන සෙව්මි තාරකා ප්‍රනාන්දු නැමති තරුණියයි.

ඉකුත් 11 දා පාදුවා නගරයේ කම්පෝසම්පිරියෝ ප්‍රදේශයේදී මෙම තරගය පවත්වා ඇති අතර, වෙනෙතෝ පළාත නියෝජනය කරමින් මිස් ඉතාලියා තරගයට මෙම ලාංකීක තරුණිය සුදසුකම් ලබා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *