රාජපක්ෂවරු පොහොට්ටුවේ කාර්යාලයට..

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ, හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ හා හිටපු කතානායක චමල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ කාර්යාලයට පැමිණියහ.

මෙහිදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සහාය පළකරන සියලුම හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමජිකත්වය ලබාගැනීමටත් අද කටයුතු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *