විජයකලාට එජාපය තුළින්ම කුණු බැණුම්..

LTTE සංවිධානය යළි ගොඩනැගීම සිය අරමුණ බවට ප්‍රකාශ කළ විජයකලා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සිය ආසනයේ පිහිටි අංගොඩ මානසික රෝහලට යොමු කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් විසින් එම පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් වෙත ප්‍රකාශ කළා.

මන්ත්‍රීවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව ප්‍රකාශ කළේ විජයකලා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව සිය පක්ෂ මහලේකම්වරයාගෙන් විමසා සිටි අවස්ථාවේ දී.

එජාප මහලේකම් අකිල විරාජ් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කලේ පසුගිය දා යාපනය ප්‍රදේශයේ දී දැරියක් ඝාතනය වීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ හිත් වේදනාව නිසා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය අදාළ ප්‍රකාශය සිදු කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *