ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සාමාජිකත්වය තහනම් කරන්න ICC ය තීරණයක් අරන්!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ වනවිට පාලනය වන්නේ නිසි පාලනාධිකාරියකින් තොරවය. එනම් ක්‍රිකට් නිලවරණ‍යකින් තේරී පත්වූ පාලනාධිකාරියකින් තොරවය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණයද කල් දමා තිබෙන අතර ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මගින් පත්කළ නිළධාරියෙක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාලනය වේ.

මේ අතර ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය මාස හයක කාල සීමාවක් තුල පවත්වන ලෙස ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් මෙරට බලධාරීන්ට දන්වා තිබේ. එසේ නොපවත්වන්නේ නම් ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස ශ‍්‍රි ලංකාව තව දුරටත් පවත්වාගන්නේද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට සිදුවන බවද ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රිකට් කවුන්සිලය දන්වා ඇති බව ක්‍රිකට් අභ්‍යන්තර වාර්තා සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *