අනුරුද්ධගේ “ගින්නෙන් උපන් සීතල” ඔස්කාර් උළෙලට – අමෙරිකාවේ ප්‍රදර්ශනයටත් සූදානමක්..

අනුරුද්ධ ජයසිංහ අධ්‍යක්ෂණය කළ “ගින්නෙන් උපන් සීතල” චිත්‍රපටය 2019 ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ “හොඳම චිත්‍රපටය” කාණ්ඩය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට, ඔස්කාර් උළෙලට චිත‍්‍රපට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ඉන්දියානු චිත‍්‍රපට ප‍්‍රවර්ධන සමාගමක් විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකීය චිත්‍රපටයක් ඔස්කා සම්මාන උළෙලේ ප්‍රධාන ධාරාවේ සම්මානයක් සඳහා ඉදිරිපත් කෙරෙන පළමු අවස්ථාව මෙය බවයි අදාල සමාගම පවසන්නේ

All Lights Film Services නම් මෙම සමාගම “ගින්නෙන් උපන් සීතල”චිත්‍රපටය නැරඹීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළැඹ ඇති බවයි අනුරුද්ධ ජයසිංහ පැවසුවේ. “ගින්නෙන් උපන් සීතල”චිත‍්‍රපටය සීමිත කාලයක් අමෙරිකාවේ ප‍්‍රදර්ශණය කිරීමටත් මේ වනවිට කටයුතු සූදානම් කෙරෙමින් ඇති බවද අනුරුද්ධ ජයසිහ පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *