ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු ජනාධිපති ලේකම් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි….

ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

පුද්ගලික සහ සෞඛ්‍ය හේතූන් මත ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය යොමු කරමින් ඒ මහතා සඳහන් කර ඇත.

දැනට වයස අවුරුදු හැත්තෑ හයක් වන ඒ මහතා රාජ්‍ය සේවයේ කටයුතු කරන අවසාන දිනය අද වන අතර සිය 76 වන උපන් දිනේ දැනට දින කිහිපයකට සමරනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *