රන් බද්ද ගැන ජනපතිගේ අවධානය..

රත්‍රන් සඳහා පැන වූ සියයට 15ක ආනයන බද්ද සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සඳහා එහි ඇති අහිතකර ප‍්‍රතිවිපාක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ යෝජනා කිහිපයක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද (05දා) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැති අතර, එහිදී මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කෙරිණි.

මැණික් ගැරීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී රාජ්‍ය ආයතනවලින් නිර්දේශ ලබා ගැනීමේ ගැටලු සහ ප‍්‍රමාදයන් පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමු විය.

මැණික් ගැරීම සඳහා ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීමේදී රාජ්‍ය ආයතන සහ වතු සමාගම් ආශි‍්‍රතව මතුවී ඇති ගැටලුකාරී වාතාවරණය පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් විය.

මෙම ගැටලු අතරින් දැනට විසඳුම් ලබාදිය හැකි ගැටලු සඳහා කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදීමට නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් ජනාධිපතිවරයා අනෙකුත් ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 12දා නැවත වරක් සාකච්ඡාවක් කැඳවීමටද උපදෙස් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *