විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මාසයක් ඇතුලත යළිත් කෝප් කමිටුවට..

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කෝප් කමිටුව හමුවට මාසයක කාලයක් තුළ යළි කැඳවීමට කටයුතු කරන බව එම කමිටුවේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඊයේ (07) දිනයේ කෝප් කමිටුවට කැඳවා තිබුණි.

පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම එහි අරමුණ විය.

එමෙන්ම මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ද ඊයේ දිනයේ කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටියේය.

විදුලි ඒකකයක් මිල දී ගැනීමේදී මිල ගණන් තීරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය සහ මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කටයුතු කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව ද කෝප් කමිටුවේ අවධානය යොමුව තිබේ.

වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා අදාළ වාර්තා කැඳවීමට ද තීරණය කල බව කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම අදාළ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීමට ද කටයුතු කරන බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *