අරලියගහ මැදුර වෙඩිමකට බුක් කරගන්න ඇමතුමක් ! ..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී චතුර සේනාරත්න මහතාග් විවාහ මංගලෝත්සවය අරලිගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වීමත් සමග එහි විවාහ මංගල උත්සව පැවැත්වීම සදහා විශාල පිරිසක් උනන්දු වෙමින් ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඇතැමුන් අගමැති කාර්යාලයට මෙන්ම අරලිය ගහ මැදුරටත් දුරකතන ඇමතුම් දෙමින් ඒ සම්බන්දයෙන් විමසිමින් ඇති බවත් සදහන්ය.

ඒ ආකාරයට කිසිවෙකු විසින් අගමැති කාර්යාලයේ විමසුම් කරමින් ලබා දෙන ලද දුරකතන ඇමතුමක් පටිගත කර ෆේස්බුක් ජාලයට මුදා හැර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *