සිංහරාජයේ විසූ අවසන් සුදු ගෝනාත් වෙඩි තබා මරා දමයි!!..

සිංහරාජ රක්‍ෂිතය තුළ සැරිසැරූ අධිආරක්‍ෂිත සත්ත්වයෙකු වන සුදුගෝනෙකු ඊයේ (11දා) කිසියම් පිරිසක් වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇතැයි වනජීවී නිලධාරීහු පවසති.

සිංහරාජ රක්‍ෂිතය ආසන්නයේ පිහිටි තේ වත්තක ආදාළ ‍ගෝනා වැටී සිටිනු දුටු ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක්‍ ‍මේ පිළිබඳ වනජීවී නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබේ.

මෙම සුදුගෝනා සිංහරාජ රක්‍ෂිතයේ ජීවත් වූ එකම සුදුගෝනා බව ප්‍රදේශවාසීහු සඳහන් කරති.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වනජීවී අඩවි ආරක්‍ෂක ආර්.කේ.එච්. රනුක්කන්ද, වනජීවී නියාමක තරංග සිරිසේන, ක්‍ෂේත්‍ර සහායක නදුන් රසාංග යන මහත්වරු ඇතුළු නිලධාරීහු වැඩිදුර පරීක්‍ෂණ පවත්වති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *