රියදුරු පරික්ෂණ බාහිර ආයතන දෙකකට..

රියදුරු පරික්ෂණ බාහිර ආයතන දෙකකට ලබාදීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා සදහන් කළේ මෝටර් රථ පරික්ෂකවරුන් ලෙස බඳවා ගන්නා සංඛ්‍යාව අඩු කිරිමට ද මෙමගින් අපේක්ෂා කරන බවයි.

දැනට සේවයේ නියුතු ඇතැම් මෝටර් රථ පරික්ෂකවරුන්ගෙන් මේ සඳහා විරෝධයක් එල්ල වන බවත් තැරුව්කරුවන් මේ සඳහා යොදා ගැනීමට උත්සහ කරන බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රියදුරු පාසල් නියාමනය සම්බන්ධයෙන්ද වැඩපිළිවෙලක් සකස්කළ යුතු ඇති බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *