ඔබාමා ඇමරිකානු ජනපතිකමන් විශාම ගිය පසු අවන්හලක සේවයට?..

රී ලංකාවේ දේශපාලයන් හා ලොකයේ අනෙකුත් රටවල නයකන් අතර ලොකු වෙනසක් තියනවා.ඔව්න් සේවයේ ඉන්නා විටද දහස් ගනණ් ආරක්ශකයන් සහිතව සිටියන් ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල නයකයන්හට එහෙම ආරක්ශාවක් නැ.නේදර්ලන්තයේ අගමැති තම රාජකාරි සදහා එන්නේද බයිසිකලයෙන්.ඒවගේම ඇමරිකාවේ ජනපති ඔබාමා හට විශ්‍රාම ගියත් ඔව්හු ගත කරන්නේ සමාන්‍ය ජීවිතයක්.

OAK BLUFFS, MA – AUGUST 13: U.S. President Barack Obama Places an order at Nancy’s Restaurant August 13, 2013 in Oak Bluffs, Massachusetts. President Obama and his family are spending the week on the island for their summer vacation. (Photo by Matthew Healey-Pool/Getty Images)

මේ වන විට ඇමරිකාවේ හිටපු ජනපති ඔබාමා අවන්හලක සේවය කරන ඡායාරුපයක් අන්තර්ජලය පුරාම ප්‍රසිද්ධියට පත්ව තිබෙනවා.කෙසේ නමුත් මේ ඡායාරුපය 2016 ගන්නා ලද ඡායාරුපයක්.2016 දී ඔබාමා ඇමරිකානු ජනපතිව සිටි අවධියේදී ඔහුගේ දුව සාශා ගිම්හාන සෘතුවට ලැබෙනා පාසල් නිවාඩු කාලයේදී අවන්හලක සේවය කරා.ඇය එහි සේවය කලේ මුදල් අරකැමිය අවශයෙනි.

ගිම්හාන නිවාඩු කලය තුල්දී තම දුව සේවයකරන අවන්හලට ගිය ඔබමා එහි සිට ගන්නා ලද ඡායාරුපයක් තමා මේලෙස අන්තර්ජාලය පුරා සංසරණය වන්නේ…

OAK BLUFFS, MA – AUGUST 13: U.S. President Barack Obama Places an order at Nancy’s Restaurant August 13, 2013 in Oak Bluffs, Massachusetts. President Obama and his family are spending the week on the island for their summer vacation. (Photo by Matthew Healey-Pool/Getty Images)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *