වික්ටෝරියා විලේ යාත්‍රාවක් පෙරලී වෙච්ච විනාශය – 40 ක් මරුට…

මියගිය සංඛ්‍යාව 200 ඉක්මවිය හැකි බව සඳහන්

ටැන්සානියාවේ – වික්ටෝරියා විලේ යාත්‍රාවක් පෙරලී සිදුවූ අනතුරකින් 40 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ මගීන් 400 දෙනෙකු පමණ එහි ගමන් කර ඇති අතර මියගිය සංඛ්‍යාව 200 ඉක්මවිය හැකි බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *