ෆාමසියට ගිහින් කොන්ඩම් ඉල්ලන්න ලැජ්ජයිද? දැන් අලුත් ක්‍රමයක් සෙට් වෙලා..

කොන්ඩම් මිලට ගැනීමට ඇති ලැජ්ජාව නිසා ඒවා නොමැතිව ලිංගික කටයුතුවල යෙදීමෙන් සමාජ රෝගවලට ගොදුරුවනවාට වඩා, අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම්වලට මුහුණ දීමට සිදුවනවාට වඩා ඇතිවන ලැජ්ජාව පසෙක ලා කොන්ඩම් පැකට්ටුවක් මිලදී ගෙන භාවිතා කිරීම වටිනවා නේද? මිලට ගැනීමට ගිය විට ඔබ ලෙස වපරැසින් බලන අය ඔබ ඉහත කියූ තත්වයකට මුහුණ දුනහොත් ඔබේ උපකාරයට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒම නිසා එවන් මිනිසු කෙරෙහි ඔබ වද විය යුතු නැහැ.

මෙය කියවන ඔබ කාන්තාවක් නම් ඔබේ ලිංගික සහකරුගෙන් කොන්ඩමයක් පැළඳ සිටින්නැයි ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් තිබෙනවා.ලැජ්ජාව නිසා අනාරක්ෂිතව ලිංගික කටයුතුවලයෙදී ඔබේ ජීවිතය අඳුරු කරගන්නවාට වඩා ආරක්‍ෂිත උපක්‍රමයක් භාවිතා කර ඔබේ සතුට සොයා යාමයි වැදගත් වන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව පොදුවේ දකුණු ආසියානු රටවල අය මුහුණ දෙන අත්දැකීමක් තමයි කොන්ඩම් මිලට ගැනීමට ගිය විට විඳින්නට වන අපහසුතාවය. එවන් අත්දැකීමක් අලලා සැකසූ වීඩියෝවක් ඔබට පහතින් නරඹන්නට පුළුවන්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *