ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට නායකත්වය අහිමිවෙයි කණ්ඩායමේ නව නායකයා මෙන්න..

ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව නායකයා ලෙස, දිනේෂ් චන්දිමාල් පත් කරන බවයි ක්‍රිකට් ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *