බස් එකට නැග්ග තරුණියක් රියැදුරා සම‍‍ඟ ගිය ගමනක දුර කැමරාවේ පටිගත වූ හැටි..

මෙම පුවත වාර්තා වන්නේ Glasgow ප්‍රදේශයේදීය.

බස් රථය ගමනන්තයෙන් පසු මෙම බස් රථය රථ ගාලේ නවතා තිබුණු අතර එවිට එහි සිටි තරුණියක් ඔහු ළඟට පැමිණ තිබෙනවා.

ඉන්පසු මෙම තරුණිය බසයේ රියැදුරා අසලට ගොස් මොහුගේ මුව ප්‍රදේශය අල්ලා තම ආදරය ප්‍රකාශ කර තිබෙන අතර රියදුරාද ඇයට තම ආදරය ප්‍රකාශය කර තිබෙනවා .

ඉන් පසු මෙම රියැදුරා සහ තරුණිය එකිනෙකට සිප ගෙන බසය තුල ලිංගිකව හැසිරී තිබෙන අතර වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ මෙම රියැදුරා තරුණියගේ දුරකථන අංකය ද ඉල්ලා ඇති බවද හා ඇය විසින් ගන්න ලද ටිකට පතේ ඇය විසින් ඇගේ දුරකථන අංකය ලිය දී ඇති බවයි .

කෙසේ වෙතත් මෙම ක්‍රියාවන් සියල්ලම cctv කැමරාවේ පටිගත වී තිබෙන අතර මේ පිළිබදව නිසි බලධාරීන්ට දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති බවටයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

Copyright presently unknown
SHOCKING footage captures the moment an on-shift bus driver kisses and fondles a teenage passenger.
The bus driver, who works for McGill’s buses, can be seen kissing the young girl and asking for her phone number.
The footage, filmed in Sauchiehall Street, Glasgow, while the bus was stopped then goes on to show the girl sitting on the ledge next to the driver’s seat before he starts to stroke up her leg.
The video, which has been posted across social media, shows the bus driver getting intimate with the girl who is reportedly 17.
Following the kiss, she is then heard saying: “I love you.”
To which the sleazy driver replies, “Can I get your phone number?”
The young girl then says, “Give me your Facebook and I’ll text you.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *