මං හැමෝගෙම අප්පච්චී.. වේදිකාවක පොලිස්පති හැඩුම්බරව කියයි….

අද කලුතර පොලිස් විද්‍යාල භූමියේ නව චෛත්‍යක් ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල තබන ලද්දේ පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා අතිනි.

එහිදී සභාව අමතමින් පොලිස්පතිවරයා හැඟීම්බර කතාවක් සිදු කළේය.

එහි හින්දු කෝවිල ද විවෘත කරන ලද්දේ පොලිස්පතිවරයා අතිනි.

සෑම පොලිස් ස්ථානයකම උදෑසන 8.30 ට මෛත්‍රී භාවනාව සහ ආනාපානසති භාවනාව සිදුකරන ලෙස තමන් උපදෙස් දී ඇත්තේ පොලිස්පති විදිහට නොව සියලුදෙනාගේම අප්පච්චී විදිහට සිතමින් බවත් පොලිස්පතිවරයා එහිදී සඳහන් කළේය.

එම අදහස් පළ කරද්දී පොලිස්පතිවරයා ඉතා හැඟුම්බර වීම හැඩුම් ස්වරයක්ද පිටවිය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *