සුරූපී නිළි රිතූ ආකර්ෂා කෙටූ අලුත්ම ටැටූ එක මෙන්න..

රිතූ ආකාර්ෂා කියන්නේ නව පරපුරේ ජනප්‍රිය වගේම සුරූපී නිළියක්.

ඇය පසුගිය දිනයක තමන්ගේ උරහිසේ ටැටූ එකක් ගහගන්නා ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් තම සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමකට ඇතුළත් කර තිබුණා.

දිගින් අඟල් 4 ක් පමණ වන මෙම ටැටූ එක ඉතාලි භාෂාවෙන් සටහන් කළ වාක්‍යයක්.

Sii l eroina della tua vita ලෙස සඳහන් වන එම වාක්‍යයේ අර්ථය “ඔයාගෙ ජීවිතේ වීරවරියක් වන්න“ යන්නයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *